Stavybo - stavby, výkopy, bourání

Stavby, výkopy, bourání

Autodoprava

Naše autodoprava Vám umožňuje poskytovat zemní práce kompletně a nezávisle na subdodavatelích.

Předností je: Autodoprava nám umožňuje dělat terénní úpravy v širším rozsahu, včetně odvozu a dovozu stavebního materiálu, přesunu zeminy ve velkém objemu. U demolice může autodoprava zabezpečit likvidaci stavební sutě a odvoz stavebního odpadu.

Výkopové práce lze provádět i bez zásypu. Autodoprava zajistí odvoz vytěžené zeminy. Pro zimní údržbu může autodoprava zajistit odvoz sněhu z omezených prostorů jako jsou parkoviště apod.