Stavybo - stavby, výkopy, bourání

Stavby, výkopy, bourání

Demolice

Demolice a další bourací práce nejsou přímo zemní práce, neboť v první řade nejde o úpravu terénu, ale odstranění vysloužilých objektů. Zemní práce na demolici pak navazují a to buď formou terénní úpravy pro přípravu následného využití prostoru anebo formou výkopových prací při zakládání nové stavby v prostoru. Kromě samotné demolice objektů nebo staveb zajišťujeme také odvoz a úklid odpadu z demolice.