Stavybo - stavby, výkopy, bourání

Stavby, výkopy, bourání

Provádíme

Terénní úpravy

Terénní úpravy jsou zemní práce a změny terénu, jimiž se mění vzhled, vlastnosti či účel využití prostředí. Provádí se buď samostatně, dle plánovaného využití prostoru anebo jako činnost navazující na demolice nepotřebných staveb.

Výkopové práce

Výkopové práce jsou zemní práce, při kterých dochází k účelovému přesunu zeminy. Podobně jako terénní úpravy se provádí buď samostatně anebo v návaznosti na demolice. Výkopové práce se dělají pro pozemní, dopravní, průmyslové a inženýrské stavitelství.

Demolice

Demolice a další bourací práce nejsou přímo zemní práce, neboť v první řade nejde o úpravu terénu, ale odstranění vysloužilých objektů.

Zimní údržba

Zimní údržba je účelné využití techniky a lidí v zimním období, kdy je stavební činnost technologicky omezená a sněhová nadílka komplikuje běžný provoz.