Stavybo - stavby, výkopy, bourání

Stavby, výkopy, bourání

Terénní úpravy

Terénní úpravy jsou zemní práce a změny terénu, jimiž se mění vzhled, vlastnosti či účel využití prostředí. Provádí se buď samostatně, dle plánovaného využití prostoru anebo jako činnost navazující na demolice nepotřebných staveb. Jedná se převážně o:

  • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
  • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů včetně autodopravy
  • rovnání a svahování terénů
  • zahrnovací práce
  • sejmutí nebo rozprostření ornice
  • výstavba zpevněných ploch a komunikací
  • úprava komunikací
  • přípravné práce pro stavby