Stavybo - stavby, výkopy, bourání

Stavby, výkopy, bourání

Výkopové práce

Výkopové práce jsou zemní práce, při kterých dochází k účelovému přesunu zeminy. Podobně jako terénní úpravy se provádí buď samostatně anebo v návaznosti na demolice. Výkopové práce se dělají pro pozemní, dopravní, průmyslové a inženýrské stavitelství. Jedná se převážně o:

  • výkopové a zahrnovací práce, podkop
  • hloubení rýh pro inženýrské sítě
  • výkopy pro inženýrské sítě vodovod, plynovod, kanalizace
  • výkopy základů a základových pásů pro stavby a rodinné domy
  • výkopy pro bazény, jezírka, sklepy a další
  • uložení zeminy a sutě